закон-обрАктуальна вітчизняна нормативна база, в якій регламентується питання проведення пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології:

  1. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Синдром Дауна». http://moz.gov.ua/docfiles/dn_20151020_0685_dod_ukp.pdf
  2. Синдром Дауна. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах.
    http://mtd.dec.gov.ua/images/dodatki/2015_685_Dayn/2015_685_AKN_Dayn.pdf
  3. Клінічний протокол з акушерської допомоги «Ведення вагітності та пологів у вагітних із пренатально встановленими вродженими вадами серця плода»
    http:www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20121001_764.html